17 – laboratoriya mashg’uloti

Mavzu: Ishning ko’pfoydalanuvchilik rejimi

Ishning maqsadi: Cisco Packet Tracer dasturida ko’pfoydalanuvchilik rejimi funksiyasini qo’llashning nazariy va amaliy tomonlarini o’rganish
Texnik jihozlar:
• PC kompyuterlar,
• Cisco Packet Tracer dasturi paketasi

Cisco Packet Tracer dasturida tahkilotlarning jamoaviy ishlashlari uchun ko’pfoydalanuvchilik rejimi funksiyasini ham qo’llash mumkin bo’ladi. Ushbu ish rejimi turli sessiyalarda bir paytning o’zida bitta yoki bir nechta kompyuterlarda Cisco Packet Tracer dasturi yordamida tarmoqni birgalikda yaratish imkonini beradi. Natijada ko’pfoydalanuvchilik rejimi funksiyasini qo’llash orqali turli kompyuterlarda yaratilgan korporativ tarmoqning alohida bo’g’imlarini yagona korporativ tarmoqqa birlashtirish mumkin.

LABORATORIYA ISHINING BAJARILISHI

Ushbu laboratoriya ishida ikkita turli tarmoqlar asosida ikkita alohida sessiyalarda yaratilgan tarmoqlarni bitta kompyuterda Cisco Packet Tracer dasturi yordamida birlashtirishni namoyish etiladi.
Siz ikkita bir vaqtda ishlovchi Cisco Packet Tracer dasturi sessiyalarini ikki marta ishga tushirishni bajarish bilan yaratasiz. Birinchi dastur ochiq sessiyasida ikkita tarmoqlar yaratiladi va sozlanadi: 1-tarmoq – 11.0.0.0 va 2-tarmoq – 12.0.0.0. Ikkinchi dastur sessiyasida – 11.0.0.0 tarmoq.

1- sessiyada ish.

Cisco Packet Tracer dasturini ishga tushiring (birinchi sessiya) va ikkita (11.0.0.0 va 12.0.0.0 tarmoq) tarmoqlarni 1-rasmda ko’rsatilgan tuzilma kabi yarating:

Laboratoriya mashg’ulotni to’liq yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing: