8-amaliy ish

Mavzu: Multimediyali tarmoq texnologiyalarida uzatishlar

Ishning maqsadi: Тalabalarga Internetda Google tizimi va uning imkoniyatlari: Google apps,
Google taqvim (kalendar) Google blogger tizimi, Google Hangouts, Google disk, Matnlar bilan
ishlash va undan foydalanishni o’rgatish.
Kerakli texnik vositalar: kompyuter, modem, tarmoq, internet.
Kerakli dasturiy vositalar: Web brauzer dasturi.

Nazariy qism:

Google Kalendar
Google Kalendar foydalanuvchilarga turli voqea-hodisalarni tashkil etish, bir nechta kalendarlarni boshqarish va guruhlar bilan o`zaro kalendarlarni almashinish imkoniyatini beradi. Ular o`zlarining bir kunlik, bir haftalik yoki oylik kalendarlarini ko`rib tura oladilar. Hatto, kalendarda bir kunda bajarilishi lozim bo`lgan topshiriq va vazifalarni aniq soatlarga taqsimlagan holatda berish mumkin.
Bu xizmatdan foydalanish uchun quyidagi algoritm bajariladi: (1-rasm)
1.Sahifadan Google taklif qiladigan hizmatlar bandidan tanlanadi, agarda
ro`yhatda bu hizmat turi bo`lmasa ro`yhatdan «eщe»→«Все сервисы» bandi
tanlanadi. Ochilgan sahifadan Google taqdim etadigan hizmatlar orasidan Google
Kalendar hizmati tanlanadi.
2. Sahifaning o`ng tomonida joylashgan ro`yhatdan tugmasi tanlanadi.
3. Hosil bo`lgan sahifada kalendar uchun zarur bo`lgan ma’lumotlar kiritiladi.

 

Amaliy mashg’ulotni to’liq yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing: