6 – AMALIY ISHI

Mavzu: Internet xizmatlari va uning dasturiy ta’minoti

Ishning maqsadi: Тalabalarga Internet xizmatlari va uning dasturiy ta’minoti
bo’yicha amaliy ko’nikma hosil qilish.

Kerakli texnik vositalar: Shaxsiy kompyuteri. Internet

Kerakli dasturiy vositalar: Web brauzer dasturi.

Nazariy qism

        Internet – bu yagona standart asosida faoliyat ko’rsatuvchi jahon global komputerlar tarmog’idir. Uning nomi «tarmoqlararo» degan ma’noni anglatadi. U mahalliy (lokal) komputer tarmoqlarini birlashtiruvchi informatsion tizim bo’lib, o’zining alohida axborot maydoniga ega bo’lgan v i r t u a l t o ’ p l a m d a n iborat bo’ladi.
Internetga ishlash uchun p r o v a y d e r tashkilotlarning xizmati alohida ahamiyat kasb etadi. Mana shu provayder tashkilotlar internetda ishlash imkoniyatini to’liq yaratib beradi. Ular internetda ishlash qulayligini ta’minlaydigan quyidagi parametrlarni o’z zimmasiga oladi:
− modem orqali telefon qila olish qobiliyati; − aloqa tezligi va sifati; − internetga bog’lanish va ma’lumotlarni uzatish tezligi.
Bugungi kunda internetning WWW xizmati tobora rivojlanib, mukammal ma’lumotlar manbaiga aylanib bormoqda. Uning yordamida istalgan sohada, istalgan mavzuda va istalgan vaqtda ma’lumotlarni qidirib topish, ulardan foydalanish, zarur bo’lganda ulardan nusxalar olish mumkin. Internetning ushbu xizmat turidan foydalanish uchun avvalo mijoz komputerida xuddi shunday imkoniyatlarni yaratib beruvchi maxsus dasturiy ta’minot bo’lishi zarur. Bunday dasturlar ta’minotini odatda brouzerlar (browsers) deb atashadi. Dunyoda eng ko’p foydalaniladigan brouzerlardan biri – bu Internet Explorer hisoblanadi. Internet Explorer dasturidan odatda Windows operatsion tizimida ishlovchi mijozlar ko’proq foydalanishadi.

                                             Ishni bajarish tartibi:
1.Internet Explorer dasturini ishga tushirish boshqa amaliy dasturlar singari
asosiy menyu yordamida (1-rasm) yoki ish stolida joylashgan “Internet Explorer”
yo’rlig’iga (agar mavjud bo’lsa) murojaat qilish orqali amalga oshiriladi.

Amaliy mashg’ulotni to’liq yuklab olish uchun quyidagi tugmani bosing: