6- modul. Tarmoq havfsizligi asoslari

Mavzular:

6.14-Mavzu: Tarmoq havfsizligi asoslari

6.15-Mavzu: Tarmoqda ma’lumotlar havfsizligining uskunaviy va dasturiy ta’minoti