5-modul. Multimediyali tarmoq texnologiyalari

Mavzular:

5.12-Mavzu: Multimediya bilan ishlashda tarmoqlardan foydalanish

5.13-Mavzu: Multimediyali tarmoq texnologiyalarida uzatishlar