3-Modul. Lokal kompyuter tarmog’iga kirish 

Mavzular:

3.6-Mavzu: Lokal hisoblash tarmog’ining tashkil etuvchilari.  Lokal tarmoq topologiyasi.

3.7- Mavzu: Lokal standart tarmoq turlari.

3.8-Mavzu: Intranet – hususiy ichki tarmoq