1- Laboratoriya mashg’uloti: Kompyuter tarmoqlarining texnik vositalari

2- Laboratoriya mashg’uloti: Protokollar. ARP va ICMP protokollari

3- Laboratoriya mashg’uloti: Internet tizimi. Cisco Packet Tracer dasturida tarmoq serveri xizmatlarini o’rnatish

4- Laboratoriya mashg’uloti: Cisco IOS operasion tizimining asosiy buyruqlari. Kommutatorni sozlash. Tarmoq kommutatorida asosiy xavfsizlik choralarini qo`llanilishi

5- Laboratoriya mashg’uloti: Cisco IOS operasion tizimining asosiy buyruqlari. Yo’naltirgich (router) ni sozlash

6- Laboratoriya mashg’uloti: Statik yo’naltirish

7- Laboratoriya mashg’uloti:  Dinamik yo’naltirish

8- Laboratoriya mashg’uloti: Korporativ tarmoqda RIP protokolini sozlash

9- Laboratoriya mashg’uloti: Elektron pochta xizmati. SMTP va POP3 protokollari

10- Laboratoriya mashg’uloti: Ikkita tarmoqostidan iborat tarmoqlarni modelini tuzish

11- Laboratoriya mashg’uloti:  Internet orqali ishchi stansiyalarning birlashishi

12- Laboratoriya mashg’uloti: NAT xizmati

13- Laboratoriya mashg’uloti: Virtual lokal tarmoqlar – VLAN. Korporativ tarmoqda VLANni sozlash

14- Laboratoriya mashg’uloti: Standart turdagi ACL ro`yxatini sozlash va tekshirish

15- Laboratoriya mashg’uloti: ACL (Access Control List) ruhsat berish ro’yxati

16- Laboratoriya mashg’uloti: VoIP – texnologiyalari

17- Laboratoriya mashg’uloti: Ishning ko’pfoydalanuvchilik rejimi

18- Laboratoriya mashg’uloti: Tarmoq havfsizligi asoslari. Kerio Control tizimi

19- Laboratoriya mashg’uloti: Telekonferensiyalar va videokonferensiyalar bilan ishlash

20- Laboratoriya mashg’uloti: Internetda ta’lim portallari. On –line ochiq kurslar

21- Laboratoriya mashg’uloti: Google tizimi va uning imkoniyatlari

22- Laboratoriya mashg’uloti: Moodle tizimida o’quv jarayonini tashkillashtirish