1- Amaliy mashg’ulot: Kompyuter tarmoqlarining texnik vositalari

2- Amaliy mashg’ulot: IP protokoli va IP manzillar

3- Amaliy mashg’ulot: Ikkita kompyuter yordamida oddiy tarmoqni qurish

4- Amaliy mashg’ulot: Kompyuter tarmoqlarining tuzilishi

5- Amaliy mashg’ulot: Lokal tarmoqqa kirish, Uning xizmatlari.

6- Amaliy mashg’ulot: Internet xizmatlari va uning dasturiy ta’minoti

7- Amaliy mashg’ulot: Multimediya bilan ishlashda tarmoqlardan foydalanish.

8- Amaliy mashg’ulot:  Multimediyali tarmoq texnologiyalarida uzatishlar

9- Amaliy mashg’ulot: Kompyuter tarmoqlarining dasturiy vositalari
Windows Server operatsion tizimi

 10- Amaliy mashg’ulot:  Tarmoq xavfsizlik asoslari. Lokal hisoblash tarmog’ini kanalli sath hujumidan himoyalash