Kompyuter tarmoqlari haqida umumiy tushunchalar nomli modulida 1. Kompyuter tarmoqlarining turlari va klasifikatsiyalari; 2. Kompyuter tarmoqlarining texnik ta’minoti; 3. Kompyuter tarmoqlarining dasturiy ta’minoti kabi mavzular bilan yoritilgan.