Ushbu Modulda axborot – kommunikasiya texnologiyalari, Tarmoq texnologiyalari” fani haqida tushunchalar, Telemmunikasiya texnologiyalari haqida tushunchalar kabi mavzular yoritiladi.

«Ta’lim to`g`risida»gi Qonun hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning qabul qilinishi O`zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini keng miqyosda isloh qilishning boshlanishi bo`ldi. Ta’lim tizimini dunyo standartlari darajasiga yetkazish ushbu islohotning muhim vazifalaridan biridir. Jahonda zamonaviy ta’limning xarakterli tomoni shundaki ta’limni axborotlashtirish va axboriy jamiyatning ehtiyojini hisobga olgan holda kadrlarni tayyorlash hisoblanadi. Bu O`zbekiston Respublikasi ta’limi tizimida ham ro`y bermoqda, axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosati «axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratishga qaratilgan»[1]. Ushbu holatlar kadrlarni tayyorlash tizimida tarmoq texnologiyalari fanining alohida o`rni muqimligini ko`rsatib beradi.

Tarmoq texnologiyalarining asosiy tushunchalaridan biri – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyasidir.

Modul quyidagi mavzulardan iborat:

1.1.“Tarmoq texnologiyalari” fani haqida tushunchalar.

1.2.Telekommunikasiya texnologiyalari haqida tushunchalar

Modul bo’yicha taqdimot

Modul mavzulariga doir test nazorati savollari