1-Modul. Axborot- kommunikasiya texnologiyalari.
1.1. “Tarmoq texnologiyalari” fani haqida tushunchalar
1.2.Telekommunikasiya texnologiyalari haqida tushunchalar

2-modul. Kompyuter tarmoqlari haqida umumiy tushunchalar.
2.1.Kompyuter tarmoqlarining turlari va tasniflari.
2.2.Kompyuter tarmoqlarining texnik ta’minoti
2.3.Kompyuter tarmoqlarining dasturiy ta’minoti

3-modul. Lokal kompyuter tarmog’iga kirish
3.1.Lokal hisoblash tarmog’ining tashkil etuvchilari. Lokal tarmoq topologiyasi.
3.2.Lokal standart tarmoq turlari.
3.3.Intranet – hususiy ichki tarmoq
4-Modul. Intrenet – global kompyuter tarmog’i
4.1.Internet. Internet tarmog’ining tuzilishi
4.2. Internet xizmatlari va uning dasturiy ta’minoti
4.3. Internet asosiy protokollari.

5-modul. Multimediyali tarmoq texnologiyalari.
5.1.Multimediya bilan ishlashda tarmoqlardan foydalanish
5.2.Multimediyali tarmoq texnologiyalarida uzatishlar.
6- modul. Tarmoq havfsizligi.
6.1.Tarmoq havfsizligi asoslari
6.2.Tarmoqda ma’lumotlar havfsizligining uskunaviy va dasturiy ta’minoti