Ushbu bo’limda web saytimizda mavjud o’quv kurslari joylashtirilgan. Hozircha boshlanishiga tarmoq texnologiyalari bo’yicha elektron o’quv kursimiz mavjud.

Kelajakda boshqa fanlarga va sohalarga doir elektron o’quv kursini yaratish maqsadimiz bor.